Gemeente Bergen gaat aparte bv oprichten voor Energielandgoed Wells Meer

Datum: 17-06-2020

Het Energielandgoed Wells Meer wordt steeds concreter. Naar verwachting wordt eind dit jaar het bestemmingsplan vastgesteld en de vergunningen afgegeven. Begin 2021 kunnen we dan de SDE++-subsidieaanvraag indienen om in 2022 te starten met de bouw. Het college heeft besloten om voor de verdere ontwikkeling van het Energielandgoed een ontwikkel-bv op te richten. Dit is nodig om het Energielandgoed te kunnen realiseren. Naar verwachting wordt de bv begin 2021 opgericht.

 

Deelnemen in het Energielandgoed

De bv wordt echt een eigen en aparte entiteit zodat de verschillende belangen goed van elkaar gescheiden kunnen worden. Gemeente Bergen blijft verantwoordelijk voor haar publieke taken rondom het project zoals het verlenen van de benodigde vergunningen. De bv wordt bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het werven van eigen- en vreemd vermogen, de subsidieaanvraag en de uiteindelijke ontwikkeling en beheer van het Energielandgoed. Gemeente Bergen stelt een financieringsadviseur aan die het eigen- en vreemd vermogen gaat organiseren. Gemeente Bergen zal in het begin de enige aandeelhouder zijn in de bv. In het project is echter altijd voorzien dat op een gegeven moment andere partijen toe zouden kunnen treden in het project. Gemeente Bergen is op dit moment met de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar in gesprek om hun interesse hiervoor te peilen. Ook voor de inwoners van gemeente Bergen wordt het mogelijk om deel te nemen in het project zodat zij kunnen profiteren van de opbrengsten. Energielandgoed Wells Meer is van en voor Bergen.

 

Totale investering

De totale investering voor het Energielandgoed wordt geschat op 207 miljoen. 15% van de investering, ongeveer 30 miljoen, wordt gedaan met eigen vermogen. Hiermee bedoelen we het eigen vermogen van Gemeente Bergen, de buurgemeenten en de inwoners van de gemeente. Voor de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar is er ruimte om gezamenlijk 10 miljoen te investeren. Indien deze gemeenten gezamenlijk geen 10 miljoen inbrengen, kunnen andere regiogemeenten in Noord- en Midden Limburg investeren door middel van een vrije inschrijving. Het vreemd vermogen wordt geworven via leningen bij een bank.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Gemeente Bergen gaat aparte bv oprichten voor Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen