Energielandgoed Wells Meer zoekt samenwerking met buurgemeenten

Datum: 24-06-2020

De Gemeente Bergen is tot nu toe de enige investerende partij in het Energielandgoed Wells Meer. Er is echter altijd voorzien dat op een gegeven moment partners toe zouden kunnen treden in het Energielandgoed. Het B&W heeft besloten dat nu het juiste moment is om bij de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar hun interesse te peilen om mee te investeren in het Energielandgoed. 

 

Gezamenlijke opgave

Gemeente Bergen wil graag van haar ambitie een gezamenlijke ambitie maken. Het Energielandgoed is voor zowel Gemeente Bergen als voor de regio Noord- en Midden Limburg een belangrijke stap in het behalen van de duurzaamheidsambities. Met het Energielandgoed Wells Meer dragen we voor 20% bij aan de ambitie van Noord- en Midden Limburg als het gaat om grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking in 2030. Deze ambitie voor Noord- en Midden Limburg is vastgelegd in de RES (Regionale Energie Strategie) van Noord- en Midden Limburg. Door de samenwerking te zoeken, wil Gemeente Bergen zorgen voor een sterke Noord- en Midden Limburgse invulling van de energietransitie.

 

De investering

De totale investering voor het Energielandgoed wordt geschat op 207 miljoen. 15% van de investering, ongeveer 30 miljoen, wordt gedaan met eigen vermogen. De gemeenteraad heeft tot nu toe 3 miljoen beschikbaar gesteld voor planontwikkeling en we willen inwoners, in de volgende fase, de kans geven om gezamenlijk tot 15 miljoen te investeren. Op deze manier profiteren inwoners ook van de opbrengsten van het Energielandgoed. Zo wordt Energielandgoed Wells Meer echt van en voor Bergen. Voor de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar is er ruimte om gezamenlijk tot 10 miljoen te investeren. Deze gemeenten zijn nu gevraagd om hun interesse hiervoor te uiten. Indien deze gemeenten gezamenlijk geen 10 miljoen inbrengen, kunnen andere regiogemeenten in de RES-regio Noord- en Midden Limburg mee investeren op basis van vrije inschrijving. De investering van eigen vermogen vindt plaats in de nog op te richten ontwikkel-bv van het Energielandgoed. 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Energielandgoed Wells Meer zoekt samenwerking met buurgemeenten

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen