Energielandgoed Wells Meer kleurt opnieuw groen

Datum: 03-11-2020

Niet alleen wordt de energie binnen het Energielandgoed in het groen opgewekt, zowel de projectorganisatie als het gevoerde risicomanagement kleuren wederom groen in het rapport van de Rekenkamercommissie.

 

Voor de tweede keer geslaagd

Het projectteam is voor de tweede keer onder de loep genomen door de Rekenkamercommissie. Na de huidige inventarisatie blijkt het project Energielandgoed Wells Meer aan alle adviezen in het oorspronkelijke rapport van 2018 te voldoen. In het rapport scoort het projectteam op alle onderdelen groen, wat inhoudt dat alle effecten zijn bereikt.

 

Risicobeperking staat voorop

Voor het risicomanagement gebruikt het projectteam de RISMAN-methode. Deze methode wordt veelvuldig gebruikt bij grootschalige en complexe projecten met veel betrokkenen met uiteenlopende belangen en onzekerheid over kosten en doorlooptijden vanwege planologische procedures. De projectgroep vergadert elke twee weken. Vast onderdeel van de vergadering is de bespreking van het risicodossier. Aan het eind van elke projectfase vindt een evaluatie en afsluiting van het dossier plaats.

De Rekenkamercommissie bevestigt dat dit een succesvolle methode is door de projectorganisatie nogmaals te prijzen met een hoog risicobewustzijn dat een goede basis vormt voor het uitvoeren van risicomanagement.

 

Goede voortzetting

Het projectteam is enorm trots op het rapport van de Rekenkamer, het feit dat alles is behaald en de bevestiging dat ze een hoog urgentiebesef hebben. Zij gaan er alles aan doen om dit vast te houden en het project goed voort te zetten. Op naar de realisatiefase!

 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Energielandgoed Wells Meer kleurt opnieuw groen

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen