Commissie vergadert over de aankoop van provinciale gronden

Datum: 26-11-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Bergen heeft overeenstemming bereikt met Provincie Limburg over de aankoop van alle provinciale bezittingen, met uitzondering van de N271, binnen de gemeente. In totaal gaat het om 475 hectare grond en diverse opstallen. Woensdag 18 november 2020 tekenden wethouder Splinter en gedeputeerde Koopmans de koopovereenkomst onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Nu Gemeente Bergen deze gronden in bezit krijgt, is er meer regie op belangrijke projecten mogelijk.

Gronden in eigen handen

De aankoop betreft de volgende gronden:

  • Gronden en opstallen in het Wells Meer voor realisatie van het Energielandgoed Wells Meer.
  • Gronden en opstallen in het Maasdal, onder meer voor realisatie van de gebiedsontwikkeling ‘Groene Rivier’ en tevens aansluiting op Maaspark Well.
  • Gronden in de Maasduinen (natuur en landbouw).
  • Gronden en opstallen aan de Ceresweg.

Realisatie Energielandgoed Wells Meer

Gemeente Bergen heeft vanaf het begin van het project het uitgangspunt gehanteerd van een actieve grondpolitiek, waarbij de revenuen zoveel als mogelijk naar de samenleving en de gemeenschap van Bergen terugkeren. Door de aankoop van de gronden komt de realisatie van Energielandgoed Wells Meer een stap dichterbij. Met de ontwikkeling van dit grootschalige Energielandgoed doet zich een unieke kans voor om minimaal 50% van de gemeentelijke ambitie, om in 2030 energieonafhankelijk te zijn, te verwezenlijken.

Wells Meer selectie kadastrale percelen naar eigendom

Gebiedsontwikkeling ‘Groene Rivier’

In het Maasdal in Well komen een aantal grote projecten, geïnitieerd vanuit verschillende overheden, in samenhang met elkaar tot stand. Samen vormen zij de gebiedsontwikkeling ‘Groene Rivier’. Gemeente Bergen streeft naar de totstandkoming van een aantrekkelijk en vitaal landschap. Het doel is om het gebied op de juiste landschappelijke en natuurlijke wijze in te richten en te beheren en daarbij onder andere natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken.

 

Vervolgstappen

15 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de aankoop van de gronden waarna uiterlijk 31 december 2020 de akte bij de notaris passeert. Volgens planning wordt in februari 2021 het nieuwe bestemmingsplan voor het Energielandgoed vastgesteld. Voor de gebiedsontwikkeling ‘Groene Rivier’ werken alle betrokken partijen aan de totstandkoming van een afsprakenkader dat geldt voor de diverse maatregelen waar we de komende jaren aan gaan werken.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Commissie vergadert over de aankoop van provinciale gronden

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen