Raad stelt bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer gewijzigd vast

Datum: 10-02-2021

Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 18 november 2020 lag het ontwerpbestemmingsplan voor het Energielandgoed ter inzage. Er zijn 17 zienswijzen binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. De raad heeft dinsdag 9 februari 2021 het bestemmingsplan inclusief de voorgestelde wijzigingen, die uit de zienswijzen zijn voortgekomen, vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, wordt binnen zes weken gepubliceerd. Tevens heeft de raad een extra krediet van € 2,15 miljoen voor de volgende fase, fase 4: de ontwikkelfase, beschikbaar gesteld.

Alle raadstukken kunt u inzien via deze link onder agendapunt 13.

Bestemmingsplan

In het huidige bestemmingsplan heeft het Wells Meer voornamelijk een agrarische bestemming. Om het Energielandgoed Wells Meer te realiseren, is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het nieuwe bestemmingsplan is de opwek van duurzame energie mogelijk door middel van zonnepanelen en windturbines én is er ruimte voor educatie, bedrijvigheid, natuur en recreatie.

Zienswijzen

De ingediende zienswijzen hebben tot diverse aanpassingen geleid, waaronder:

  • In het ontwerpbestemmingsplan werd aangegeven dat er extra waterberging nodig is. Nu is dat ook daadwerkelijk als verplichting opgenomen.
  • In het ontwerpbestemmingsplan waren cirkels opgenomen waarbinnen de windturbines gerealiseerd mogen worden. Nu zijn er vaste coördinaten opgenomen.
  • Het ontwerp van de zonnevelden wordt aangepast vanwege de aanwezigheid van de das.

Daarnaast zijn er opmerkingen geplaatst over de grootschaligheid van het Energielandgoed. De gemeenteraad heeft de ambitie gesteld om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Met alleen het besparen van energie en het kleinschalig opwekken ervan, kan deze ambitie echter niet worden behaald.  Het grootschalige opwekken van duurzame elektriciteit is nodig. De techniek van zonnepanelen en windturbines verandert snel. Uit de meest recente onderzoeken naar de opbrengst van zonnepanelen blijkt dat ze meer energie opwekken dan voorheen. Dit neemt niet weg dat de vier windturbines nog steeds nodig zijn om energieonafhankelijk te worden. Bovendien vullen windenergie en zonne-energie elkaar goed aan. Wanneer het veel waait, is er over het algemeen weinig zon en dat geldt andersom ook. De combinatie van zon en wind geeft meer zekerheid in de levering van duurzame energie. De bewuste keuze om de grootschalige opwekking van energie op één locatie te concentreren, maakt het plan grootschaliger. Hierdoor kunnen andere waardevolle gebieden zoals het Maasdal en Nationaal Park de Maasduinen, echter wel gespaard blijven. De ruimte die we gebruiken, proberen we zorgvuldig en efficiënt in te zetten door de ruimte voor meerdere doelen te gebruiken. We gaan namelijk natuur, educatie, recreatie en innovatie combineren met de opwekking van duurzame energie via zon en wind.

De volledige Zienswijzennota kunt u inzien via deze link onder agendapunt 13.

Beroepsprocedure

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt binnen zes weken, na vaststelling van het bestemmingsplan, tegelijkertijd met de verleende watervergunning en de omgevingsvergunning voor de zonnevelden en de windturbines, gepubliceerd. Vanaf dat moment gaat de beroepstermijn van zes weken in. In deze publicatie zullen wij nader ingaan op de mogelijkheden in de beroepsprocedure.  

Krediet fase 4

In de raadsvergadering van 9 februari  heeft de raad ook ingestemd met de extra kredietverlening van € 2,15 miljoen voor het Energielandgoed. Gemeente Bergen heeft tot op heden om en nabij € 3 miljoen geïnvesteerd. Het totale bedrag van € 5,15 miljoen euro brengt Gemeente Bergen straks in als investeringskapitaal in de bv voor het Energielandgoed.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Raad stelt bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer gewijzigd vast

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen