Businesscase Energielandgoed Wells Meer herijkt

Datum: 25-03-2021

In de vorige fase, de ontwerpfase, is het ontwerp voor het Energielandgoed Wells Meer uitgewerkt in het Masterplan. Op basis van dit ontwerp is er toen een globale financiële doorrekening gemaakt: de businesscase. De businesscase is nu herijkt op basis van de huidige marktomstandigheden en de nieuwe verwachtingen hierdoor.

Economische haalbaarheid

De businesscase in het Masterplan liet zien dat het Energielandgoed economische haalbaar is. Op basis van de verwachte kasstromen en een exploitatie van 16 jaar, dit is de periode waarin duurzame energieprojecten kunnen rekenen op SDE++-subsidie, is de financiële doorrekening gemaakt. Deze berekening is extern gevalideerd door een onafhankelijke partij. De kengetallen die voor deze berekening zijn gebruikt, worden steeds verder aangescherpt. Zoals ook nu op basis van de huidige marktomstandigheden. Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de analyse steeds groter. Ook ditmaal zijn de kengetallen door een externe onafhankelijke partij gevalideerd.

Herijkte businesscase

We volgen de marktontwikkelingen op de voet en het is een feit dat de businesscase gedurende de fases van het project mee ontwikkelt. In het Masterplan gingen we uit van een totale investering van circa € 200 miljoen voor het Energielandgoed. Op basis van nieuwe gegevens valt deze investering nu lager uit. We gaan op dit moment uit van een totale investering van circa € 170 miljoen. Deze verlaging komt met name door de zonnepanelen die steeds goedkoper worden. Ongeveer 80-85% van de totale investering verwachten we te financieren met een lening van een bank. Het overige deel wordt gefinancierd met eigen vermogen. We streven ernaar dat ongeveer 50% van dit beoogde eigen vermogen gefinancierd wordt door de inwoners van onze gemeente. Zij kunnen hierdoor mee investeren en hierdoor ook meeprofiteren van de winst uit het Energielandgoed. De andere 50% wil Gemeente Bergen samen met buurgemeenten inbrengen. We zijn hierover in gesprek met de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar. 

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Businesscase Energielandgoed Wells Meer herijkt

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen