Update Energielandgoed Wells Meer

Datum: 13-12-2021

Het Energielandgoed Wells Meer bevindt zich op dit moment in de ontwikkelfase. In de ontwikkelfase bereiden we de realisatie van het Energielandgoed voor. Activiteiten die nodig zijn om over te kunnen gaan tot de bouw van het Energielandgoed in de volgende fase: de bouwfase. In dit bericht geven we een update over vier belangrijke onderdelen van het project.

1. Oprichting BV
Op 19 juli is er een BV (besloten vennootschap) opgericht. Vanuit deze BV wordt de verdere ontwikkeling van het Energielandgoed verder uitgevoerd. Op de korte termijn houdt de BV zich bijvoorbeeld bezig met het verkrijgen van subsidie uit de regio en het aanvragen van SDE++ (subsidie duurzame energieproductie). In een later stadium houdt de BV zich bezig met aanbestedingen, het aantrekken van financieringen en de realisatie en exploitatie van het Energielandgoed. De gemeente Bergen is op dit moment de enige aandeelhouder binnen de BV.

2. Aanvraag SDE++ subsidie
Voor de realisatie van het Energielandgoed wordt SDE++-subsidie aangevraagd. Deze subsidie heeft als doel om ontwikkeling en realisatie van projecten waarmee duurzame energie opgewekt wordt te stimuleren. Met de SDE++-subsidie ontvangt degene die energie produceert subsidie voor de duurzame energie die wordt opgewekt. Met de SDE++ subsidie wordt ervoor gezorgd dat projecten rendabel worden voor initiatiefnemers en financiers. De hoogte van de maximaal te ontvangen SDE++ subsidie wordt steeds bepaald op basis van de ontwikkeling van kosten van duurzame energieprojecten en beweegt dus mee met de markt. De BV heeft inmiddels subsidie aangevraagd voor het eerste deel van het Energielandgoed. In januari krijgt de BV bericht of deze subsidie wordt toegekend.

3. Planning bouw Energielandgoed
We verwachten nog steeds in 2022 te starten met de realisatie van het eerste deel van het Energielandgoed. Dit betreft een klein gedeelte van het Energielandgoed wat gerealiseerd wordt op basis van het bestaande elektriciteitsnetwerk. We zien dit als een belangrijke mijlpaal: een zichtbare start van de realisatie van het Energielandgoed Wells Meer.

Als we een doorkijk maken naar de toekomst zetten we er nu op in om in 2025 te kunnen starten met de bouw van de windturbines. De realisatie van de zonnevelden (inclusief het zonnepark) gebeurt naar verwachting in twee fases: we verwachten nu dat de eerste fase start in 2025 en de tweede fase in 2027. Uiteraard is de planning afhankelijk van een aantal risico’s: denk bijvoorbeeld aan de doorlooptijd van de realisatie van extra netcapaciteit voor teruglevering door Tennet en Enexis. Ook heeft ELWM te maken met marktontwikkelingen met betrekking tot de prijs van goederen of financiering. ELWM heeft uiteraard veel aandacht voor de risico’s en anticipeert erop bij de uitvoering van de ontwikkelfase.

4. Vergunningsaanvraag innovatieboulevard ingediend
Er is bij de gemeente Bergen een vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van vier zonnevelden bij de innovatieboulevard in het Energielandgoed Wells Meer. In de aanvraag wordt uitgegaan van zonnepanelen die op een verhoogde constructie komen te liggen. Met deze verhoogde constructie kan de ruimte onder de panelen ook worden gebruikt, bijvoorbeeld voor fruitteelt of ander agrarisch gebruik. Afhankelijk van de keuze voor een Zuid of Oost-West opstelling, komen er circa 60.000 zonnepanelen op de velden te liggen.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Update Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen