SDE++ subsidie voor Energielandgoed Wells Meer

Datum: 04-02-2022

Energielandgoed Wells Meer heeft voor de aanleg van het eerste deel van het zonproject een SDE++ subsidie ontvangen. Hoewel deze SDE subsidieronde zwaar was overtekend, is de door het Energielandgoed aangevraagde subsidie geheel toegekend conform aanvraag.


Dit eerste deel van het Energielandgoed Wells Meer betreft de aanleg van een circa 1 hectare groot veld met ca. 2000 panelen. Deze zogenaamde showcase is nog gering van omvang en dient in eerste instantie om ervaring op te doen voorafgaand aan de uiteindelijke realisatie van het energielandgoed. Voor dit eerste deel van het energielandgoed wordt gebruik gemaakt van de nog beschikbare capaciteit op het regionale elektriciteitsnet. Met de volledige realisatie van het landgoed kan naar verwachting vanaf 2025 worden begonnen.


Het plan is om te starten met de bouw in het vierde kwartaal van 2022. Hiermee wordt het Energielandgoed voor het eerst ook voor het publiek zichtbaar.


Subsidies van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) hebben als doel om ontwikkeling en realisatie van projecten waarmee duurzame energie wordt opgewekt te stimuleren. Met de SDE++subsidie ontvangt degene die energie produceert subsidie voor de duurzame energie die wordt opgewekt. De subsidie zorgt dat projecten ook op langere termijn rendabel zijn voor initiatiefnemers en financiers.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
SDE++ subsidie voor Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen