Herstelbesluiten Energielandgoed ter inzage

Datum: 19-05-2022

Dinsdag 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer gewijzigd vastgesteld. Daarnaast heeft Waterschap Limburg  de watervergunning verleend en heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines verleend. 

Beroep

Tegen deze besluiten is vervolgens door 6 partijen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In de tweede helft van 2021 heeft de projectgroep gewerkt aan een verweer op de beroepschriften, in december 2021 is dit verweerschrift naar de Raad van State gestuurd. Voor deze procedure plant de Raad van State een zitting, de datum is nog niet bekend.

Herstelbesluiten

De inhoud van de beroepsschriften was  aanleiding voor enkele herstelbesluiten:

  • De gemeenteraad heeft op 25 april 2022 besloten om het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer opnieuw gewijzigd vast te stellen met de daarin doorgevoerde aanpassingen.
  • Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2022 besloten de omgevingsvergunning windturbines van 23 februari 2021 te wijzigen.
  • Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een herstelbesluit genomen voor de watervergunning.

 

Ter inzage

De hierboven genoemde herstelbesluiten met bijbehorende stukken liggen van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum.

Voor meer informatie over het indienen van een beroep, zie de officiële publicatie in het Gemeenteblad.

 

De stukken die ter inzage liggen kunt u ook downloaden via deze website onder het kopje Belangrijke Documenten

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Herstelbesluiten Energielandgoed ter inzage

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen