Ontwerp-omgevingsvergunning voor vier zonnevelden ligt ter inzage

Datum: 30-08-2022

Op de innovatieboulevard van Energielandgoed Wells Meer zijn onder andere testvelden voor zonnepanelen gepland. Op deze velden is het mogelijk om innovatieve toepassingen te testen van zonnepanelen in combinatie met landbouw. Gemeente Bergen heeft eind juli een aanvraag ontvangen om vier zonnevelden te realiseren.

Testvelden

De zonnepanelen op deze testvelden komen op hoge, open constructies te liggen. De hoogte varieert van 2 tot 10 meter. Op die manier kan de grond onder de zonnepanelen worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld fruitteelt. Met de testvelden wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor dubbel ruimtegebruik. Op welke hoogte moeten zonnepanelen liggen om dubbel ruimtegebruik mogelijk te maken? Welke gewassen zijn geschikt om onder zonnepanelen te groeien, hoeveel ruimte hebben ze nodig om goed te kunnen groeien? 

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning voor de vier zonnevelden ligt tot en met 21 september 2022 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij het Klant Contact Centrum.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot en met 21 september 2022 een zienswijze indienen. Dat kan mondeling of schriftelijk. Deze zienswijzen worden behandeld en meegenomen in de definitieve omgevingsvergunning.

Meer informatie

Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze of de stukken die ter inzage liggen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Ontwerp-omgevingsvergunning voor vier zonnevelden ligt ter inzage

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen