Hoogspanningskabel en transformatorstation

Datum: 13-09-2022

Enexis wil op Energielandgoed Wells Meer een transformatorstation bouwen. In dit station komt de opgewekte stroom van zonnevelden en windturbines samen.

Meer informatie over over dit station leest u op de projectwebsite van Enexis

Voor de aansluiting van Energielandgoed Wells Meer op het landelijke hoogspanningsnet is een nieuwe ondergrondse 150 kV kabelverbinding nodig. TenneT is bezig met de voorbereiding voor de aanleg van deze kabel. Het tracé loopt van het hoogspanningsstation in Venray (locatie Keizersveld) naar het Energielandgoed Wells Meer.

Meer informatie over de voorbereiding en aanleg staat op de projectwebsite van TenneT.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Hoogspanningskabel en transformatorstation

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen