College stemt in met masterplan Energielandgoed Wells Meer

Datum: 14-11-2019

Op dinsdag 12 november heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het masterplan Energielandgoed Wells Meer. Het masterplan bevat op hoofdlijnen het ontwerp voor het Energielandgoed en is daarmee een belangrijke stap naar realisatie van de duurzaamheidsambitie van Gemeente Bergen. Daarnaast wordt in het masterplan de business case uiteengezet. In de commissie Ruimte en Economie van woensdag 27 november wordt het masterplan behandeld. Vervolgens besluit de gemeenteraad op dinsdag 17 december over het masterplan en het krediet voor fase 3. Als de gemeenteraad het masterplan definitief vaststelt, kan er gestart worden met fase 3: de planfase. In fase 3 wordt het masterplan juridisch geborgd in het bestemmingsplan het bestemmingsplan. U kunt het masterplan raadplegen via deze link. De samenvatting van het Masterplan kunt u via deze link lezen.

 

Impressie zonnepark Energielandgoed Wells Meer

 

Totstandkoming masterplan
Eerder dit jaar heeft H+N+S Landschapsarchitecten drie ontwerpmodellen (model A ‘productiegericht’, model B ‘ingepast’ en model C ‘innovatief’) voor het Energielandgoed Wells Meer ontwikkeld. Deze drie modellen zijn onderzocht, beoordeeld en besproken met diverse betrokkenen, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke kosten en baten en milieueffecten. Op basis hiervan is het voorkeursmodel samengesteld. Op dinsdag 17 september heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het voorkeursmodel voor Energielandgoed Wells Meer. Het masterplan is een verdere uitwerking van het voorkeursmodel.

 

Vooruitblik
Na oplevering van het masterplan werken we het ontwerp voor het Energielandgoed verder uit. In fase 3 wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart en wordt het masterplan juridisch geborgd in het bestemmingsplan. Ook in deze fase wordt de omgeving geïnformeerd en vindt formele inspraak plaats. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast, waarna de omgevingsvergunningen aangevraagd kunnen worden.

Het masterplan vormt het fundament voor het toekomstige Energielandgoed. Een solide basis om op verder te bouwen, samen met betrokken partners, experts en inwoners. Samen werken we toe naar realisatie van Energielandgoed Wells Meer in 2022.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
College stemt in met masterplan Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen