Status-update fase 2: Advies Commissie m.e.r.

Datum: 22-05-2019

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Een milieueffectrapport (MER) brengt de verwachte milieugevolgen van een project in beeld. Het is verplicht dat deze effecten en gevolgen in kaart worden gebracht in relatie tot een het bestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer. De gemeente Bergen heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport. In december 2018 heeft de Commissie m.e.r. al advies uitgebracht over de inhoud van de structuurvisie.

De Commissie m.e.r. adviseert om in het MER de keuze van energiebronnen in het Energielandgoed Wells Meer goed te onderbouwen. Op het moment is het niet duidelijk of ook biomassa en geothermie onder het milieueffectrapport vallen en hoe onder alle weersomstandigheden in de energiebehoefte kan worden voorzien. Daarnaast adviseert zij om in het milieueffectenrapport een maximale invulling van het Energielandgoed met zonnepanelen te vergelijken met een maximale invulling met windturbines. Zo komen de maximale milieueffecten van het Energielandgoed duidelijk in beeld, met name voor het landschap.

Het advies van de commissie is geen bindend advies, maar wij zien dit wel als een belangrijk advies. De gemeente Bergen neemt de adviezen van de Commissie m.e.r. in overweging bij het opmaken van het milieueffectrapport voor Energielandgoed Wells Meer.

Het advies van de Commissie m.e.r. kunt u hier teruglezen.

Het persbericht van de Commissie m.e.r. kunt u hier teruglezen.

Commissie m.e.r.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Status-update fase 2: Advies Commissie m.e.r.

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen