Notitie reikwijdte en detailniveau vastgesteld door college

Datum: 27-06-2019

Op maandag 17 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Energielandgoed Wells Meer vastgesteld. De NRD bepaalt de reikwijdte (welke milieueffecten gaan we onderzoeken) en het detailniveau (en hoe gedetailleerd gaan we die onderzoeken) van het milieueffectenrapport (MER). De NRD geeft dus aan wat er precies onderzocht wordt in het nog op te stellen MER. De vastgestelde NRD is beschikbaar via deze link.

Er zijn drie modellen voor het Energielandgoed ontwikkeld: een model gericht op productie, een model gericht op landschappelijke inpassing en een model gericht op innovatie. Deze modellen zijn opgenomen in de NRD. Tevens is een beoordelingskader toegevoegd waarop de modellen beoordeeld kunnen worden. Met behulp van het beoordelingskader kunnen we een positieve of een negatieve score geven aan de milieueffecten en uiteindelijk een goede afweging maken tussen de modellen.

De concept NRD is opgesteld door het onafhankelijke adviesbureau Pondera Consult. Deze lag van 4 april tot en met 1 mei 2019 ter inzage, met de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen. Tijdens deze termijn hebben we tien reacties ontvangen. De reacties zijn zorgvuldig bekeken en worden voor een deel meegenomen in de vastgestelde NRD en het nog op te stellen MER.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Notitie reikwijdte en detailniveau vastgesteld door college

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen