Gemeenteraad beslist over voorkeursrecht en gecoordineerde procedure Energielandgoed Wells Meer

Datum: 22-04-2020

De gemeenteraad heeft op 21 april het voorkeursrecht op gronden van Energielandgoed Wells Meer bestendigd en ingestemd met de gecoördineerde procedure voor het Energielandgoed. Het college van B&W stemde op 28 januari in met beide besluiten. De raad heeft beide besluiten nu definitief vastgesteld.

 

Voorkeursrecht gronden Energielandgoed Wells Meer

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 28 januari in met het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht op gronden van het Energielandgoed Wells Meer. Dit was een tijdelijk voorkeursrecht dat van rechtswege vervalt na 3 maanden, behalve als de gemeenteraad het besluit bestendigt. De gemeenteraad heeft op 21 april het voorkeursrecht op gronden van Energielandgoed Wells Meer bestendigd.

 

Het opleggen van het de Wet voorkeursrecht in het projectgebied Wells Meer zorgt ervoor dat Gemeente Bergen bij verkoop als eerste het recht heeft de gronden aan te kopen. Het voorkeursrecht geldt alleen voor de gronden in eigendom van de Provincie Limburg. Deze gronden zijn nodig om Energielandgoed Wells Meer te realiseren.

 

Gecoördineerde procedure

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 28 januari in principe in met het coördineren van het bestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer met de benodigde vergunningen. Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om hiervoor een coördinatiebesluit te nemen. De gemeenteraad heeft op 21 april besloten een gecoördineerde procedure in te stellen. Hierdoor wordt de planning van fase 3, de planfase van het Energielandgoed, die we dit jaar gestart zijn verbeterd. In deze fase staan onder andere de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunningen op de planning. De gemeenteraad heeft nu besloten om een gecoördineerde procedure hiervoor in te stellen. Een gecoördineerde procedure houdt in dat de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de vergunningaanvraag gelijktijdig verlopen. Bij een reguliere bestemmingsplanprocedure wordt eerst het bestemmingplan vastgesteld en daarna de vergunningen aangevraagd. Door de twee procedures gelijktijdig te laten lopen, kan er tijdswinst worden behaald en zijn de inspraakmogelijkheden overzichtelijker.

Nieuwsbericht delen:


Terug naar overzicht
Gemeenteraad beslist over voorkeursrecht en gecoordineerde procedure Energielandgoed Wells Meer

Initiatief van

Logo Gemeente Bergen

Onderdeel van

Logo Verduursamen